Design process infografik

 

 

Procedure for designydelser

Vi starter med en uddybende samtale om dine præferencer. Over telefon, via Skype, pr. mail eller på et fysisk møde. Du skal overveje:

Hvad vil du gerne have?
Hvad kan du lide?
Hvilke forestillinger har du gjort?

Sammen definerer vi indholdet af den designydelse du har har behov for.

Udarbejdelse og accept af tilbud. Første rate betales – 50 % af det samlede beløb.

Så påbegyndes research- og inspirationfase som fundament for designproces.

Designproces starter. Skitse- idéfase. Den mest tidskrævende del af processen, som munder ud i et konkret designoplæg.

Mulighed for midtvejsafstemning om stil og retning.

Præsentation af designoplæg. Leveres efter aftale digitalt (mail, Dropbox, WeTransfer), med post eller ved et fysisk møde.

Du giver feedback efter præsentation af oplæg – jeg justerer til.

Med i prisen er 2 korrektioner efter præsentation af første oplæg.

Efter din feedback udarbejdes det endelige designoplæg og fremsendes til godkendelse.

Efter din godkendelse af det endelig designoplæg, betales den sidste halvdel af beløbet.

Til slut rentegnes og klargøres designoplægget og leveres i de ønskede fil-formater til tryk og web.